Profesjonalne certyfikaty Code Signing DigiCert

Certyfikat Code Signing jest mocno zalecany wszystkim wydawcom oprogramowania którzy planują dystrybucję kodu lub treści przez Internet aby uwierzytelnić integralność oraz poświadczyć pochodzenie tego kodu.

Ryzyka podszywania się pod inne osoby lub ingerencji w transmisję są znaczne przy przesyłaniu treści przez Internet. Użytkownicy końcowi są coraz bardziej świadomi tych zagrożeń i z większym prawdopodobieństwem pobiorą treść, która jest cyfrowo podpisana przez wystawcę.

Certyfikaty Code Signing firmy DigiCert są skutecznym sposobem na bezpieczną dystrybucję oprogramowania przez Internet. Jest to unikalny produkt który oferuje pełną ochronę, łatwość użycia oraz elastyczność (możliwość użycia dla różnego oprogramowania na różnych platformach).

Cechy certyfikatów Code Signing

 • Używa pojedynczego certyfikatu dla większości platform i aplikacji - jest to unikalna cecha DigiCert!
 • Pozwala na podpisanie interaktywnej treści takich jak ActiveX, Macros, MIDlet(J2ME) oraz appletów Java dla celów bezpiecznej dystrybucji przez Internet. Uwierzytelniony podpis cyfrowy uwiarygadnia kod oprogramowania zanim zostanie od pobrany.
 • Zapewnia, że wydawany kod nie może być modyfikowany przez osoby trzecie przed lub podczas transmisji.
 • Pozwala odbiorcom końcowym dotrzeć łatwiej do wydawcy oprogramowania.
 • Promuje Internet jako bezpieczną platformę do dystrybucji treści.
 • Wykorzystuje najwyższej jakości procedury certyfikacji DigiCert.
 • Wzmacnia zaufanie wśród odbiorców.
 • Zapewnia pełne wsparcie dla Certificate Revocation List.
 • Obsługuje Online Certificate Status Protocol.

Działanie certyfikatu DigiCert Code Signing

W momencie pobierania aplikacji w przeglądarce internetowej przez użytkownika pojawia się okienko pop-up, w którym użytkownik może podjąć decyzję o pobraniu lub nie tej aplikacji. Jeśli aplikacja jest podpisana cyfrowo, pop-up zawierać będzie dane jej wydawcy. Prawidłowy podpis da użytkownikowi pewność, że aplikacja jest bezpieczna. W przeciwnym wypadku zobaczy on ostrzeżenia o niewiadomym pochodzeniu produktu, co skutecznie może zniechęcić do pobrania aplikacji.

Dzięki certyfikatowi użytkownicy mogą bezpieczenie pobierać applety, pluginy czy makra z Twojej strony. Możesz podpisać kontrolki ActiveX, pliki wykonywalne lub pliki cab. Certyfikat może zostać również użyty do podpisania instalatorów InstallShield oraz Wise.

Rodzaje certyfikatów Code Signing

Po wysłaniu zamówienia na certyfikat Code Signing wybierzesz rodzaj certyfikatu. Wybór zależy od oprogramowania, które będziesz podpisywać. Certyfikat multi-purpose pozwala na podpisywanie różnych rodzajów aplikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentacją na stronach DigiCert.

 • DigiCert® Code Signing Certificate for Mac® - te certyfikaty mogą być użyte przez developerów aplikacji przeznaczonych dla Apple z przyszłymi wersjami systemu Mac OS aby podpisywać oprogramowanie do dystrybucji elektronicznej.
 • DigiCert® Code Signing Certificate for Sun Java® - te certyfikaty mogą być użyte wraz z JavaSoft's JDK 1.3 oraz późniejszymi do podpisywania appletów.
 • DigiCert® Code Signing Certificate for Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose) - te certyfikaty są używane wraz z narzędziami Microsoft InetSDK do podpisywania kontrolek ActiveX, plików .CAB, .EXE oraz .DLL files, oraz innej aktywnej zawartości w systemach Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, NT oraz 9x. Te certyfikaty wymagają przeglądarki Microsoft IE 4.0 lub nowszej.
 • DigiCert® Code Signing Certificate for Microsoft® Office and VBA - te certyfikaty są identyczne z certyfikatami Microsoft Authenticode, są używane przez developerów do podpisywania makr w Office 2000 i innych środowiskach VBA 6.0.
 • DigiCert® Code Signing Certificate for Adobe® AIR® - te certyfikaty służą do podpisywania aplikacji dla Adobe AIR.
DigiCert Code SigningDigiCert Code Signing EV
Czas wydania 1-2 tygodnie 1-4 tygodnie
Typ walidacji OV EV
Uznany wydawca certyfikatu
Możliwość podpisywania wielu aplikacji
Wsparcie dla różnych platform
Dostawa na fizycznym tokenie
Automatyczna reputacja w filtrze SmartScreen
Możliwość wydania dla indywidualnych developerów
Twoja inwestycja roczna 1 999,00 PLN
(2 458,77 z VAT)
2 999,00 PLN
(3 688,77 z VAT)
Inwestycja roczna przy zakupie certyfikatu na 2 lata (rabat 5%) 1 899,05 PLN
(2 335,83 z VAT)
2 849,05 PLN
(3 504,33 z VAT)
Inwestycja roczna przy zakupie certyfikatu na 3 lata (rabat 10%) 1 799,10 PLN
(2 212,89 z VAT)
2 699,10 PLN
(3 319,89 z VAT)
Zamów certyfikat Zamów certyfikat

Częste pytania o certyfikaty Code Signing

Jak działa rozwiązanie DigiCert Code Signing?
Certyfikat Code Signing używa zaufanego cyfrowego podpisu, który gwarantuje poprawność danych wydawcy oprogramowania oraz integralność kodu (brak modyfikacji przez osoby trzecie).

Czy certyfikat Code Signing jest przeznaczone dla mnie?
Te certyfikaty są produktem przeznaczonym dla Ciebie, jeśli chcesz dbać o swoją reputację jako wiarygodny wydawca oprogramowania.

Czy certyfikat uwierzytelnia treść mojego kodu?
Nie. DigiCert potwierdza wyłącznie, że dany kod pochodzi od wydawcy który go podpisał. Jest to niezmiernie ważne kiedy klienci podejmują decyzję czy taki kod pobrać i zainstalować. Pochodzenie kodu od zweryfikowanego wystawcy przekłada się na wyższy współczynnik pobrań oprogramowania i zakupu. Podpisanie kodu certyfikatem potwierdza również, że oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane podczas przesyłania lub pobierania i dlatego też jest bezpieczne.

Jak często i ile można podpisać aplikacji?
Możesz podpisać dowolną ilość aplikacji w czasie ważności certyfikatu. Mogą to być zarówno różne wersje tej samej aplikacji, jak też może to być całkowicie różne oprogramowanie. Istotny jest tutaj moment podpisania aplikacji, nie moment pobrania aplikacji przez końcowego użytkownika.

Czy certyfikaty Code Signing są dostępne na okres dłuższy niż rok?
Tak, certyfikaty Code Signing są nadal wydawane na okres 2 i 3 lat.

Do porównania:

Porównaj!