Profesjonalne certyfikaty Code Signing EV Sectigo

Certyfikat Code Signing EV jest mocno zalecany wszystkim wydawcom oprogramowania którzy planują dystrybucję kodu lub treści przez Internet aby uwierzytelnić integralność oraz poświadczyć pochodzenie tego kodu.

Ryzyka podszywania się pod inne osoby lub ingerencji w transmisję są znaczne przy przesyłaniu treści przez Internet. Użytkownicy końcowi są coraz bardziej świadomi tych zagrożeń i z większym prawdopodobieństwem pobiorą treść, która jest cyfrowo podpisana przez wystawcę.

Certyfikaty Code Signing firmy Sectigo (dawniej Comodo) są skutecznym sposobem na bezpieczną dystrybucję oprogramowania przez Internet. Jest to unikalny produkt który oferuje pełną ochronę, łatwość użycia oraz elastyczność (możliwość użycia dla różnego oprogramowania na różnych platformach).

Cechy certyfikatów Sectigo Code Signing

  • Używa pojedynczego certyfikatu dla większości platform i aplikacji - jest to unikalna cecha Sectigo!
  • Pozwala na podpisanie interaktywnej treści takich jak ActiveX, Macros, MIDlet(J2ME) oraz appletów Java dla celów bezpiecznej dystrybucji przez Internet. Uwierzytelniony podpis cyfrowy uwiarygadnia kod oprogramowania zanim zostanie od pobrany.
  • Zapewnia, że wydawany kod nie może być modyfikowany przez osoby trzecie przed lub podczas transmisji.
  • Pozwala odbiorcom końcowym dotrzeć łatwiej do wydawcy oprogramowania.
  • Promuje Internet jako bezpieczną platformę do dystrybucji treści.
  • Wykorzystuje najwyższej jakości procedury certyfikacji Sectigo.
  • Wzmacnia zaufanie wśród odbiorców.
  • Zapewnia pełne wsparcie dla Certificate Revocation List.
  • Obsługuje Online Certificate Status Protocol.

Działanie certyfikatu Sectigo Code Signing

W momencie pobierania aplikacji w przeglądarce internetowej przez użytkownika pojawia się okienko pop-up, w którym użytkownik może podjąć decyzję o pobraniu lub nie tej aplikacji. Jeśli aplikacja jest podpisana cyfrowo, pop-up zawierać będzie dane jej wydawcy. Prawidłowy podpis da użytkownikowi pewność, że aplikacja jest bezpieczna. W przeciwnym wypadku zobaczy on ostrzeżenia o niewiadomym pochodzeniu produktu, co skutecznie może zniechęcić do pobrania aplikacji.

Dzięki certyfikatowi użytkownicy mogą bezpiecznie pobierać applety, pluginy czy makra z Twojej strony. Możesz podpisać kontrolki ActiveX, pliki wykonywalne lub pliki cab. Certyfikat może zostać również użyty do podpisania instalatorów InstallShield oraz Wise.

Sectigo (Comodo) Code Signing EV
Czas wydania 1-4 tygodnie
Typ walidacji EV
Uznany wydawca certyfikatu
Możliwość podpisywania wielu aplikacji
Wsparcie dla różnych platform
Dostawa na fizycznym tokenie
Automatyczna reputacja w filtrze SmartScreen
Możliwość wydania dla indywidualnych developerów
Twoja inwestycja roczna 2 999,00 PLN
(3 688,77 z VAT)
Inwestycja roczna przy zakupie certyfikatu na 2 lata (rabat 5%) 2 849,05 PLN
(3 504,33 z VAT)
Inwestycja roczna przy zakupie certyfikatu na 3 lata (rabat 10%) 2 699,10 PLN
(3 319,89 z VAT)
Zamów certyfikat

Częste pytania o certyfikaty Sectigo Code Signing

Jak działa rozwiązanie Sectigo Code Signing?
Certyfikat Code Signing używa zaufanego cyfrowego podpisu, który gwarantuje poprawność danych wydawcy oprogramowania oraz integralność kodu (brak modyfikacji przez osoby trzecie).

Czy certyfikat Code Signing jest przeznaczone dla mnie?
Te certyfikaty są produktem przeznaczonym dla Ciebie, jeśli chcesz dbać o swoją reputację jako wiarygodny wydawca oprogramowania.

Czy certyfikat uwierzytelnia treść mojego kodu?
Nie. Sectigo potwierdza wyłącznie, że dany kod pochodzi od wydawcy który go podpisał. Jest to niezmiernie ważne kiedy klienci podejmują decyzję czy taki kod pobrać i zainstalować. Pochodzenie kodu od zweryfikowanego wystawcy przekłada się na wyższy współczynnik pobrań oprogramowania i zakupu. Podpisanie kodu certyfikatem potwierdza również, że oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane podczas przesyłania lub pobierania i dlatego też jest bezpieczne.

Jak często i ile można podpisać aplikacji?
Możesz podpisać dowolną ilość aplikacji w czasie ważności certyfikatu. Mogą to być zarówno różne wersje tej samej aplikacji, jak też może to być całkowicie różne oprogramowanie. Istotny jest tutaj moment podpisania aplikacji, nie moment pobrania aplikacji przez końcowego użytkownika.

Dlaczego certyfikat Comodo obecnie nazywa się Sectigo?
Comodo po wydzieleniu z firmy działki zajmującej się certyfikatami zdecydowało o zmianie marki na Sectigo. To dalej jednak są te same zaufane certyfikaty. Z punktu widzenia użytkownika zmienia się jedynie nazwa wystawcy.

Czy certyfikaty Code Signing są dostępne na okres dłuższy niż rok?
Tak, certyfikaty Code Signing są nadal wydawane na okres 2 i 3 lat.

Do porównania:

Porównaj!